Garantiebepalingen

Spiegels.nl geeft u het voordeel van eenzelfde garantie en garantietermijn die de fabrikant/ leverancier op het betreffende product geeft.

 • Spiegels: 2 jaar

Klacht of defect binnen garantie

Meldt u een artikelklacht, dan kijken we of de garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief voorrij- en/of verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Spiegels.nl.

Wanneer onder garantie onderdelen zijn geleverd, worden kosten zoals montage en eventueel tegelwerk niet vergoed.

Voor een snelle afhandeling verzoeken wij u om uw klacht of defect te melden, dit kan telefonisch op 0513- 410000 of mail naar:  info@spiegels.nl.

Voorzie dit serviceverzoek met een omschrijving van uw klacht, het liefst met duidelijke foto’s en uw contactgegevens. Om dit traject te bespoedigen verzoeken wij u om ook altijd even ons ordernummer te vermelden.

Wanneer kunt u aanspraak maken op de garantie?

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van de spiegel op maat dient u vóór bevestiging de volgende punten in acht te nemen:

 • Controleer de spiegel direct bij ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen) bij de leverancier. Als het mogelijk is, ruilen we het defecte artikel direct om. Spiegels met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd, gemonteerd is geaccepteerd!
 • Corrosie van de spiegelwand, met name langs de randen, valt niet onder garantie.
  Corrosie kan grotendeels voorkomen worden door:
  A. Vocht in de ruimte te beperken
  B. Bij reiniging de spiegels niet met een doorweekte doek (of andere   schoonmaakhulpen) af te nemen
  C. Alleen gebruik te maken van een voor spiegels geschikt reinigingsmiddel
 • Bij schade, als gevolg van verkeerde montage of door het gebruik van onjuiste bevestigingsmaterialen, vervalt de garantie.
 • De garantie vervalt bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten
 • Gebruik bij het schoonmaken van de spiegel geen schoonmaakartikelen. Deze tasten de zilverlaag van de spiegel aan waardoor er oxidatie van de zilverlaag aan de achterzijde van de spiegel ontstaat. De aantasting van de zilverlaag valt niet onder de garantie.
 • Laat de elektra te allen tijde plaatsen door een erkend elektromonteur.

Klacht of defect buiten garantie

Ook na afloop van de (fabrieks-)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij ons terecht.

Kunt u redelijkerwijs verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik nog goed zou moeten functioneren? En is het gebrek aan het product buiten uw schuld om ontstaan? Dan zullen wij het artikel (laten) repareren of vervangen. In alle gevallen bewaken wij de snelle afhandeling van de klacht.

Soms is het redelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Bijvoorbeeld als u het product een lange tijd op een normale manier heeft kunnen gebruiken en u dit door de reparatie langer kunt gebruiken. Of u heeft een product al lange tijd gebruikt en u krijgt een nieuw product. Als het redelijk is om een deel van de kosten door te berekenen, dan informeren we u hier vooraf over.